Ga naar de inhoud

Over Bridge2Health

De afgelopen jaren is er veel gebeurd in Nederland, waardoor de kloof tussen burgers en de overheid, professionals en onderzoekers steeds groter is geworden. Dit heeft ook gevolgen voor het publieke gezondheidsdomein. Omdat het perspectief van de burger weinig of zelfs niet wordt meegenomen in nieuwe initiatieven, hebben deze weinig draagvlak en daardoor ook weinig resultaat.

Daarom willen wij werken aan nieuwe initiatieven met burgerwetenschappen. Burgers zijn namelijk een actieve partner in ons onderzoek naar een gezondere leefstijl en leefomgeving, betere participatie in de samenleving en oplossingen voor ontwikkelingsachterstanden. We betrekken burgers in alle fasen van ons onderzoeksproces. Zo komen we samen met hen tot nieuwe initiatieven die niet alleen voor de burger zijn bedacht, maar ook door de burger.

Want alleen door samen met de burger te werken kunnen we blijvende verbeteringen ontwikkelen voor ieders gezondheid.

Ons team

Bridge2Health is een samenwerking tussen drie hogescholen in Nederland, overheidsorganisaties, zorg- en welzijnsprofessionals, gezondheidsorganisaties en natuurlijk burgers en burgerinitiatieven vanuit het hele land.

Dit traject wordt medegefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).